Samsonite in Ayala Cebu


Address: G/F Ayala Center,
Cebu City

Tel. No. +63.32.232.6708